" Olen paljasjalkainen jyväskyläläinen ja koko elämäni asunut Jyväskylässä. Asun Kankaan uudella ja kasvavalla asuinalueella, jossa erityisesti arvostan alueen vihreitä arvoja. Erityisen lähellä sydäntäni ovat hyvät liikuntamahdollisuudet, joita kuntamme tarjoaa.

Olen pian valmistuva tieto- ja viestintätekniikan insinööri ja työskentelen toista vuotta suuren operaattorin projektipäällikkönä. Vaaliehdokkaana olen uusi kasvo, mutta kiinnostus ja halu vaikuttamiseen sekä kunnan asioiden parantamiseen on suuri. "

172

JYVÄSKYLÄ

Lauri Piirainen, 26

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointi on erityisen tärkeää. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi panostamalla liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Nämä pitäisi olla kaikkien lasten ja nuorten saatavilla perheen taustoista riippumatta. Näiden palveluiden tulisi olla lisäksi esteettömiä. Tämä lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Mahdollisuuksia harrastaa tulisi tuoda koululaitosten yhteyteen sekä mahdollisuuksien mukaan yhdistää nämä koulupäivien kanssa aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Asumisen kohtuullistaminen

Kaikille kunnan asukkaille tulisi taata mahdollisuus asianmukaiseen asumiseen. Tämä tarkoittaa laadukkaita koteja sekä toimivaa joukkoliikenneverkostoa. Asuntojen rakentamisessa tulisi erityisesti ottaa huomioon energiatehokkuus koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tämän lisäksi jo olemassa olevia asuinalueita ei saa unohtaa vaan asuinalueiden peruskorjauksesta sekä jatkuvasta kehittämisestä huolehtiminen on osa kestävää tulevaisuutta.

Vihreät arvot tulevaisuutta ajatellen

Suomi tähtää valtiotasolla hiilineutraaliksi 2035. Kuntatasolla pystymme edesauttamaan tähän tavoitteeseen pääsyä jo aikaisemmin. Etenkin energiantuotantoa, liikkumista ja rakentamista kehittämällä voimme edesauttaa ekologista kasvua. Tärkeä osa kehittämistä on fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin siirtymisen tukeminen sekä kaavoittamiseen tehtävät muutokset, joilla pyritään kehittämään kevyen liikenteen ratkaisuja, joukkoliikennettä sekä viheralueiden määrää.